BAŞLIK PARASINA HAYIR!

Utamara Kadın Buluşma Merkezi olarak 2012 eylül-ekim ve aralık aylarında yürütülen  "Kadın ve Din" temalı projeden çıkan sonuçlar çerçevesinde "Başlık Parasına Hayır" 

Utamara Kadın Buluşma Merkezi olarak 2012 eylül-ekim ve aralık aylarında yürütülen  "Kadın ve Din" temalı projeden çıkan sonuçlar çerçevesinde "Başlık Parasına Hayır" kampanyasını başlatma kararı alındı.

Bu kararı almamızdaki en önemli sebep gerçekleştirdiğimiz bir çok toplantı ve seminerde kadınların ve gençlerin yoğun önerileri olmuştur. Genelde şiddetin bütün biçimlerine yönelik özelde de başlık parasına dönük tartışmalar kurumumuzun kongresinde de gündeme gelmiş, kampanya biçiminde toplumsal bir çalışmanın yürütülmesi bir zorunluluk haline gelmiştir.

Birçok kadın ve genç; başlık parası uygulamasını günümüzde halen devam ettirilmesini ciddi bir sorun olarak ele almış, kökten kalkması için mücadele edilmesi gerektiğine vurgu yapmıştır.
Utamara Kadın Buluşma Merkezi olarak; şimdiye kadar yaptığımız araştırmalar, katıldığımız seminerler, bire bir tanık olduğumuz ve hikayelerini dinlediğimiz kadınlarımızın tümünden çıkardığımız sonuç şudur: "Başlık parası" konusu günümüzün en önemli toplumsal sorunlarından biridir. Aynı zamanda geleneksel bir şiddet biçimidir. Bu toplumsal yara iyileşmeden sağlıklı bir toplum ve ilişki kurulamaz. Başlık parası uygulaması kadınların birer mülk haline getirilmesiyle direk bağlantılıdır. Kadını özgür bir irade olarak görmeyen, para karşılığında kadın bir mülkiyet değerine düşüren geri bir yaklaşımdır. Ne adına olursa olsun kesinlikle kabul edilmemelidir.

Başlık parası uygulaması kadını meta haline getirmekle alınır-satılır derekesine düşürmektedir. Açıktırki bu uygulama kadını aşağılamakta, kadın iradesini ve onurunu kırmaktadır. Bu geri ilişki denklemi sadece kadını değil, aynı zamanda erkeğide düşürmektedir. Toplumsal ilişkiler şunu kanıtlamıştırki kölenin olduğu yerde efendi asla özgür olamayacaktır. Sadece kadınlar değil bütün erkekler de bu kölece mülkiyet ilişkisine karşı mücadele etmelidir. Toplumsal özgürlüğe ancak böyle ulaşılabilinir.

Günümüzde "başlık parası" uygulaması Kürt halkının genelinde yaygın olmamakla birlikte halen devam etmektedir. "Haqqe şire dayeke", "haqe xal", "ser deri ber deri" ve "qelan" gibi farklı isimler adı altında devam ettirilsede özünde hepsi başlık parasıdır.

Başlangıçta "qelen" olarak nitelendirilen "başlık parası" zamanla farklı isimler verilerek varlığını korumuştur. Kuşkusuz bu durum olumsuz bir geleneğin değişim karşısındaki direncidir. Hangi adla olursa olsun bu utancın tümden kalkması gerektiğine inanıyoruz.

Bu temelde Utamara Kadın Buluşma Merkezi olarak "BAŞLIK PARASINA HAYIR!", kampanyasını başlatıyoruz. Bu kampanyaya başta kadınlar olmak üzere, gençler ve toplumun tüm kesimlerin ilgisini, yine kampanyaya aktif katılmak isteyen herkesin düşünce ve önerilerini bizimle paylaşmalarını bekliyoruz. Duyarlı tüm kesim, kişi ve kurumlara kadına karşı her türlü şiddetle mücadele etmeye özelde de başlık parasına hayır kampanyamıza aktif destek vermeye çağırıyoruz.

BAŞLIK PARASI UTANCINA SON!

MÜLKİYET İLİŞKİLERİ KÖLELİKTİR!

ÖZGÜR KADIN ÖZGÜR TOPLUMDUR!


 

 

 

BAŞLIK PARASINA HAYIR!

Şiddet Kaderimiz Değil

şiddet kaderimiz değil