Genç Kadınlara Yönelik Yaz Semineri 2014

Utamara kadın buluşma merkezi olarak genç kadınlara yönelik 6 Ağustos -11 Ağustos arası bir haftalık kamp düzenledik. Yaptığımız kampa katılım,ilgi düzeyi yoğundu.

GENC KADINLARA YÖNELİK YAZ SEMİNERİ 2014

Utamara kadın buluşma merkezi olarak genç kadınlara yönelik 6 Ağustos -11 Ağustos arası bir haftalık kamp düzenledik. Yaptığımız kampa katılım,ilgi düzeyi yoğundu. Sabahtan öğlene kadar seminerler verildi, öğlenden sonrada sosyal aktiviteler organize edildi. Eğitim proğramımız daha çok şu konulardan oluşmaktaydı, toplumsal cinsiyetçiliğe yönelik genel bir bakış açısı yine günlük olarak toplumsal cinsiyetçiliğe karşı nasıl mücadele edilmesi gerekir, kendi bedeni tanıma sevme ve güvenme, etik ve estetik değerlere genel bir bakış açısı kaptalist modernitenin güzelik anlayışı nedir ,iki kültür arasında yetişen yeni neslin kimlik sorunu ve alternatif bir yaşam nasıl olmalı vb. konular tartışıldı. Sosyal aktiviteler tarihi yerleri gezme,barış müzesine ve yüzmeye gidildi. Doğada yürüşler yapıldı.

Genç kadınlar genelde bütün seminerlere çok aktiv katıldılar.Yine gençlerde kendi kimliğini tanıma vardı.Buda aileriyle ve yetişme koşuluyla bağlantılıydı.Genelde bir Kürtlük bilinçi olsada ama bir kadın olarak kendini tanıma kadın bilinçi konusunda yetersizlik görülmekteydi. Nesiler arası çok büyük farklıklar yaşanmaktaydı.Avrupa'da yetiştikleri için yaşama daha çok avrupa bakış açısıyla yaklaşmaktaydılar. Yine teknik gençlerin en yakın arkadaşı gibiydi.Buda onlarda yaşamı his etme ve anlama konusunda en büyük engel oluşturmaktaydı.Çok somut olarak iki kültür arasında bir sıkışmışlık yaşadıklarını söylüyorlardı.Ailer sistem içerisinde kendilerini kaybetmeyim diye, aşırı korumacı ve baskı altına aldığını gençler bizimle paylaştılar. Bu kaygılardan dolayı gençleri küçük yaşta evlendirme ve meslek yapmaya teşvik etmektirler. Bütün bunlardan dolayı gençler yüksek okul veya üniverseteye gidemediklerini belirtiler.

 

BAŞLIK PARASINA HAYIR!

Şiddet Kaderimiz Değil

şiddet kaderimiz değil