Biz Kimiz

UTAMARA Kadın Buluşma Merkezi, Hollanda'da merkezi bulunan Uluslararası Özgür Kadın Vakfı (IFWF) tarafından 2006 yılının Ekim ayında kuruldu. UTAMARA'nın kuruluşu, Almanya ve

UTAMARA Kadın Buluşma Merkezi, kadınların kendilerini eğitebileceği, yeteneklerini gelişti rebileceği, düşünce ve tecrübelerini paylaşabileceği, cinsiyet özgürlükçü bir yaşam için ilişki ağları ve lobisini oluşturabileceği, toplumsal ve kültürel faaliyetlerini güçlendirebileceği bir yer olarak kadınlar tarafından, kadınlar için kurulmuştur.

UTAMARA Kadın Buluşma Merkezi, Hollanda'da merkezi bulunan Uluslararası Özgür Kadın Vakfı (IFWF) tarafından 2006 yılının Ekim ayında kuruldu. UTAMARA'nın kuruluşu, Almanya ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yaşayan yüzlerce kadının maddi ve manevi desteğiyle gerçekleşti rildi. Kuruluşundan iti baren UTAMARA Kadın Buluşma Merkezi kâr amacı gütmeyen, yardımsever bir dernek olarak çalışmalarını sürdürmüştür. Bu arada UTAMARA'nın farklı etnik, kültürel ve sosyal kimliklere sahip olan 230 üyesi bulunmaktadır. Üyelerimizin birçoğu kurumumuzun faaliyet ve projelerinde gönüllü olarak çalışmaktadır. 2007 yılında IFWF tarafı ndan yayınlanan "Kürt Göçmen kadınların yaşadığı travmati k olayların psikolojik etkileri" adlı araştırma, UTAMARA çalışmalarında önemli bir temeli oluşturmaktadır.

UTAMARA Kadın Buluşma Merkezi'nin sloganı:
Şiddet kaderimiz değildir - Dayanışma kadınlara güç verir!

Tüm eşitsizliklerin oluştuğu ve beslendiği kaynak olması nedeniyle, ataerkil şiddeti n ancak kadın dayanışması ve örgütlenmesinin güçlendirilerek aşılabileceği ve mücadele etmenin gerekli olduğuna inanıyoruz. UTAMARA'da toplumsal cinsiyetçilikle mücadele süreçleri ve kullanılan yöntemlerin tümü kadın bakış açısı esas alınarak prati kleşti rilir. Kadınlara destek verilirken, yönlendirme ve baskı altı nda tutan yaklaşımlardan kaçınılır. Karar verme sürecinde özgücün açığa çıkarılmasını esas alan yöntemlerin kullanılması benimsenir.

 

BAŞLIK PARASINA HAYIR!

Şiddet Kaderimiz Değil

şiddet kaderimiz değil