Hedeflerimiz

Farklı etnik, kültürel ve sosyal kimliklere sahip kadınların gelişimine katkı sunmayı ve kadınlar arasındaki paylaşımı güçlendirmek; Kadınların kendilerini, yetenek ve bilgilerini keşfedebilecekleri,

- Farklı etnik, kültürel ve sosyal kimliklere sahip kadınların gelişimine katkı sunmayı ve kadınlar arasındaki paylaşımı güçlendirmek,
- Kadınların kendilerini, yetenek ve bilgilerini keşfedebilecekleri, paylaşabilecekleri ve gelişti rebilecekleri bir mekan yaratmak.
- Kadına yönelik her türlü şiddete karşı mücadele etmek ve şiddeti önlemek.
- Kadın kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında ortak çalışma yapmak amacıyla ilişki ağlarını genişletmek. Hem uluslararası alanda, hem de farklı uzmanlık alanlarında çalışan kurumlarla ilişkileri güçlendirmek.
- Kadınların kültürel yaratı cılığını ve kültürler arası diyaloğu geliştirmek,
- Şiddete maruz kalan, savaş ve göç sonucu zarar gören kadınlarla dayanışma içerisinde olmak. Kadınların yaşadıkları sorunların çözümüne destek sunmak amacıyla projeler geliştirmek.
- Sosyal ve ekonomik durumlarından bağımsız olarak, kadınlara ve çocuklara doğal, sakin bir ortam yaratmak. Günlük yaşamın stres ve sorunlarından uzak bir mekanda, dinlenme, eğitim, paylaşım ve gelişim imkanı sağlamak.
- Geleneksel, ataerkil toplum rollerinin ötesinde çocuk ve gençlerin özgür gelişimine destek sunmak.

BAŞLIK PARASINA HAYIR!

Şiddet Kaderimiz Değil

şiddet kaderimiz değil